Over ons

Wie zijn wij?
Hoe het begon…

Ik ben Kim van Brakel. Als kind heb ik in Spanje vele zomers tussen de zwerfhonden en -katten doorgebracht en probeerde ik ze (met de steun van mijn ouders) zo goed mogelijk te helpen. Zo is mijn liefde voor deze dieren, die juist zo afhankelijk zijn van ons, gegroeid. Met deze dieren in mijn hart, ben ik begonnen aan de studie diergeneeskunde en inmiddels ben ik alweer heel wat jaren gezelschapsdierenarts met een eigen praktijk.

Vorig jaar ben ik met mijn praktijkteam en goede vriendin en dierenarts Nanda Kleinjan een week naar Roemenië geweest om honden en katten te steriliseren en castreren. Deze week heeft zoveel indruk op me gemaakt, dat ik besloten heb een stichting op te richten om zo op meer constructieve wijze daar te kunnen helpen waar het zo hard nodig is.

Ik heb Nanda en nog een goede vriendin benaderd om met mij deze stichting vorm te gaan geven en inmiddels is Stichting We Care for Animals in Need operationeel.

Voor actuele informatie over onze lopende projecten, kunt u meer lezen op onze facebookpagina.

Bestuur

Het bestuur van onze stichting ziet er als volgt uit:

Voorzitter: K. van Brakel

Secretaris: N. Kleinjan

Penningmeester: T. Smeets

BElONINGSBELEID

Wij willen hier benadrukken dat de bestuursleden géén beloning ontvangen voor hun inspanningen. Er kan aan de bestuursleden een onkostenvergoeding toegekend worden. Het zal hier gaan om onvermijdbare kosten die bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de stichting.

Beleidsplan

In bijgevoegd document kunt u ons beleidsplan lezen:

Beleidsplan Stichting WeCAN