Projecten

HOPE FOR DOGS ROMANIA

Op dit moment steunen wij de Roemeense stichting Hope for Dogs Romania. Deze stichting is opgericht door Mirela Marcu, een Roemeense dame, die zich sinds een aantal jaar met hart en ziel inzet om de zwerfdierenpopulatie rondom de gemeente Calarasi op te vangen en terug te dringen. Zij organiseert zelf heel regelmatig sterilisatie- en castratiecampagnes. Zo is Mirela vorige jaar ook op ons pad gekomen.

Inmiddels lopen er bij Mirela meer dan 1000 honden en 60 katten rond. Honden en katten die elke dag gevoerd moeten worden, die medische zorg nodig hebben en die een veilig onderkomen geboden wordt.

Wij willen Mirela graag steunen waar mogelijk. Onder andere door september dit jaar (2024) weer terug te gaan om een week te steriliseren en castreren en door te ondersteunen in de aankoop van voeding en anti-parasitica. Ook zamelen we dit in Nederland in en zetten we dit bij een voldoende grote voorraad op transport naar Roemenië.

 fin

ACTIVITEITENVERSLAG

Op deze plek houden wij u op de hoogte van onze activiteiten.

Eind september en begin oktober 2023 zijn we weer afgereisd naar Roemenië, naar de shelters van Mirela en de omgeving van Calarasi.

Met twee teams van in totaal 5 dierenartsen en 6 assistentes hebben we in twee weken tijd meer dan 500 dieren kunnen opereren. 
500 dieren die in een jaar tijd zo’n 4000 nakomelingen op de wereld zouden hebben gezet…
We hebben hard gewerkt, maar het is fantastisch dat we met elkaar een beetje hebben kunnen helpen. Het is misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar veel druppels blussen wel degelijk een brand.
Uiteraard willen we al onze donateurs bedanken, zonder hen hadden we dit project niet kunnen realiseren.
Gedurende het hele jaar zamelen we voeding en anti-parasitica in voor ‘onze’ shelter en kunnen we deze via een andere stichting naar Roemenië laten transporteren.
Tot slot hebben we in november 2023 geld ingezameld te helpen bij de bouw van nieuwe hokken voor de winter.